Fatimas (fvmh) sjukdom och hennes sjukbesök

Till slut blev Fatima sjuk p.g.a. de intensiva slag och skador som drabbade henne under attacken mot hennes hus och händelserna som ägde rum efter det och blev sängbunden. Ibland reste hon sig upp ur sängen med ansträngningar och utförde arbeten i huset. Ibland tog hon sig med svårigheter och med hennes små barn som sällskap till Profetens (fvmh) grav eller gravar tillhörande Hamza (Profetens farbror) och andra martyrer från kriget Uhud, och berättade för dem om sin sorg och ledsnad.

Det var under dessa dagar som kvinnor tillhörande emigranterna och hjälparna kom för att besöka henne då de blivit informerade om hennes sjukdom. Fatima (fvmh) meddelade dem en ytterligare gång under detta besök om sin invändning och missnöje med utspelet av en grupp personer som tagit över kalifatet med orätt, och kritiserade dem och vissa personer som var tysta gentemot det p.g.a. att de inte utfört det gudomliga ansvaret och blundat för den profetiska befallningen angående efterträdaren Imam Ali (fvmh), och varnade dem för detta utspels konsekvenser och avvikelsen från islams rätta kanal. Hon påminde dem även om Guds välsignelser som väntar dem om de handlar enligt det gudomliga ansvaret och lyder Profetens (fvmh) efterträdare.

Det var under dessa dagar som Abu Bakr och Umar kom för att besöka Hennes Excellens p.g.a. hennes sjukdom. Dock vände Fatima (fvmh) ryggen till dem i början och gav dem inte tillåtelse att besöka henne, men till slut fick de träffa henne. Fatima (fvmh) påminde dem då om det den Helige Profeten (fvmh) sagt:

”Den som förargar Fatima irriterar mig och den som gör henne nöjd har gjort mig nöjd.”

Abu Bakr och Umar bekräftade även dess korrekthet och att Profeten (fvmh) sagt det. Till slut tog Fatima (fvmh) Gud och änglarna som vittnen och sa: ”Ni har förargat mig och ni har aldrig gjort mig nöjd. Jag kommer att klaga inför Profeten angående er två.”[1]

[1] Al-Imamah wal Siyasah, p. 14.; Bihar al-Anwar, vol. 43, p. 203.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *