Den höga positionen av felfrihet

Då vi talar om Fatimas (fvmh) felfrihet och oskyldighet räcker det med att argumentera m.h.a. versen Tathir (33:33) för att visa att hon inte bara är fri från synd och felsteg, utan snarare även fri från omedvetna fel och misstag. -Profetens (fvmh) tal om Fatimas storhet Det Helige Sändebudet (fvmh) har prisat och hedrat Fatima […]

Namn, tilltalsnamn och smeknamn

Hennes Excellens välsignade namn är Fatima (fvmh) och flertalet smeknamn och karaktärsdrag har nämnts om henne såsom Zahra, Siddiqa, Tahira, Batol, Raziya och Marziya. Fatima betyder enligt ordboken ”avskuren” och ”separerad”, och anledningen till att hon fått detta namn är enligt profetiska traditioner att Fatimas (fvmh) följeslagare har skurits av och separerats och är fria […]

En biografi om Fatima Zahra (Guds välsignelser över henne)

Introduktion: Enligt muslimer är Fatima (fvmh) världens bästa och mest storartade kvinna genom tiderna. Denna övertygelse härstammar ifrån profetiska traditioner. Även om denna grupp av traditioner skiljer sig ifrån varandra i skrift har de ändå en enda betydelse. I ett av dessa uttalanden (som alla muslimer är enade om, d.v.s både sunni- och shiamuslimer) säger […]