Den rituella tvagningen och begravningen

Medinas folk samlades runt H. Exc. hus efter att de blivit informerade om Fatimas (fvmh) martyrskap, och väntade på att få delta i begravningsceremonin, vilket var att hjälpa till med att föra hennes välsignade kropp till begravningsplatsen och begrava henne. Men de meddelades att Fatimas (fvmh) begravning hade försenats. Därmed skingrades folket. När natten kom […]

Martyrskap

Slutligen anlände den 3:e Jamadi al-Thani 11 år e.h. Fatima (fvmh) bad om vatten, och med det tvättade hon sin rena kropp och utförde den stora tvagningen. Sedan klädde hon på sig nya kläder och la sig i sängen och placerade ett vitt lakan över sig. Det dröjde inte länge förrän Profetens dotter lämnade världen […]

Testamentet

Under de dagar Fatima (fvmh) var sjuk bad hon en dag att Imam Ali (fvmh) skulle komma för att tala med henne. Hon valde H. Exc. som hennes arvinge och testamenterade att H. Exc. skulle tvätta hennes kropp på natten efter hennes bortgång och svepa in och begrava henne nattetid och att inte en enda […]

Fatimas (fvmh) sjukdom och hennes sjukbesök

Till slut blev Fatima sjuk p.g.a. de intensiva slag och skador som drabbade henne under attacken mot hennes hus och händelserna som ägde rum efter det och blev sängbunden. Ibland reste hon sig upp ur sängen med ansträngningar och utförde arbeten i huset. Ibland tog hon sig med svårigheter och med hennes små barn som […]