Fatima (fvmh) och Fadak (kortfattat)

Andra förtryck mot Fatimas (fvmh) rättigheter vilka ägde rum efter Profetens bortgång, är tvisten om Fadak. Fadak är en by som ligger ca 165 km ifrån Medina och har en rinnande vattenkälla, åtskilliga dadelpalmer och en bördig mark. Denna by tillhörde judarna och de gav den till Profeten (fvmh) utan att det urartade något krig […]