Inlägg

Martyrskap

Slutligen anlände den 3:e Jamadi al-Thani 11 år e.h. Fatima (fvmh) bad om vatten, och med det tvättade hon sin rena kropp och utförde den stora tvagningen. Sedan klädde hon på sig nya kläder och la sig i sängen och placerade ett vitt lakan över sig. Det dröjde inte länge förrän Profetens dotter lämnade världen p.g.a. attacken mot H. Exc. hus och blev martyr, samtidigt som hennes välsignade livsstid inte sträckte sig längre än 18 år och att hon endast levde 95 dagar efter den dagen då Guds Sändebud lämnade världen (enligt den mest kända åsikten).

Fatima (fvmh) var arg på Abu Bakr och Umar då hon lämnade världen, enligt Ahl al-Sunnahs mest autentiska böcker och även shiamuslimernas främsta böcker, och talade aldrig med dem under sin sista tid i livet. Det är naturligt att Abu Bakrs ånger då han skulle dö[1], p.g.a. aggressionen mot Fatimas (fvmh) hus, inte kommer att vara till någon fördel.

[1] Commentary on Nahj al-Balaghah, vol. 6, p. 50; Lisan al-Mizan, vol. 4, p. 189.