Inlägg

Födsel

Fatima (fvmh) föddes fem år efter att Profeten (fvmh) officiellt blev profet den 20:e Jamadi al-Thani i Mecka. När hon föddes talade hon med Guds hjälp och sa:

”Jag vittnar att det inte finns någon gud förutom Gud, att min far är Guds Sändebud och profeternas ledare, att min (framtida) man är profeternas efterträdares mästare och att mina [två] söner är mästarna över [mina] ättlingar.”

De flesta shiitiska exegeter och en del av Ahl al-Sunnahs stora exegeter i Fakhr al-Razis nivå har refererat första versen i suran Kawthar (108:1) till Fatima (fvmh). Fatima (fvmh) har kallats ”det goda i stor omfattning”. Hon har också nämnts som anledningen till den Helige Profetens ättlingars och avkommas fortsättning och spridning. Viktigt att nämna är att sista versen i denna sura (108:3) även är en bra indikation till detta påstående där Gud talar till Profeten och säger att hans fiende är utestängd från Guds nåd och saknar avkomma.

Födsel

Fatima (fvmh) föddes fem år efter att Profeten (fvmh) officiellt blev profet den 20:e Jamadi al-Thani i Mecka. När hon föddes talade hon med Guds hjälp och sa:

”Jag vittnar att det inte finns någon gud förutom Gud, att min far är Guds Sändebud och profeternas ledare, att min (framtida) man är profeternas efterträdares mästare och att mina [två] söner är mästarna över [mina] ättlingar.”

De flesta shiitiska exegeter och en del av Ahl al-Sunnahs stora exegeter i Fakhr al-Razis nivå har refererat första versen i suran Kawthar (108:1) till Fatima (fvmh). Fatima (fvmh) har kallats ”det goda i stor omfattning”. Hon har också nämnts som anledningen till den Helige Profetens ättlingars och avkommas fortsättning och spridning. Viktigt att nämna är att sista versen i denna sura (108:3) även är en bra indikation till detta påstående där Gud talar till Profeten och säger att hans fiende är utestängd från Guds nåd och saknar avkomma.