Den rituella tvagningen och begravningen

Medinas folk samlades runt Fatimas (fvmh) hus efter att de blivit informerade om Fatimas (fvmh) martyrskap, och väntade på att få delta i begravningsceremonin, vilket var att hjälpa till med att föra hennes välsignade kropp till begravningsplatsen och begrava henne. Men de meddelades att Fatimas (fvmh) begravning hade försenats. Därmed skingrades folket.

När natten kom och folket somnade började Imam Ali (fvmh) att tvätta hennes rena kropp och sin slitna fru i enlighet med Fatimas (fvmh) testamente och bortom andra människors närvaro, och sedan svepte han in henne. När den rituella tvagningen var klar beordrade han Imam Hassan och Imam Hussein (fvmd) (som båda två var barn när deras moder blev martyr) att de skulle informera Guds Sändebuds (fvmh) sanningsenliga kompanjoner (som inte var fler än sju i antalet), som Fatima (fvmh) var nöjd med, så att de kunde delta i hennes begravningsceremoni.

Efter att de kommit bad Imam Ali (fvmh) begravningsbönen för Fatima (fvmh) och började sedan att begrava Fatima (fvmh) inför de sorgsna och ledsna barnen som grät i hemlighet för separationen från deras unge moder. När Fatimas (fvmh) begravning nådde sitt slut vände Imam Ali (fvmh) sig mot Guds Sändebuds (fvmh) helgedom och sa:

”Fred vare med dig, å Guds Sändebud, från mig och din dotter! Dottern som funnit frid med dig och bredvid dig, och anslutit sig till dig efter en kort tid. Å Guds Sändebud! Mitt tålamod har blivit litet p.g.a. separationen från din älskade. Min självkontroll har försvunnit i separation från henne… Vi tillhör sannerligen Gud och till Honom kommer vi sannerligen att återvända… Din dotter kommer snart att meddela dig om hur ditt folk samlats och tillsammans förtryckt henne. Fråga henne om incidenten och be henne om en rapport om varför inte det dröjt så länge och hur hon inte hade glömt bort dig”…

Idag, efter att åtskilliga år har passerat, är världens kvinnors mästarinnas grav fortfarande gömd och ingen vet om dess plats. Muslimer och speciellt shiamuslimer väntar på Imam Mahdi (må Gud påskynda hans nobla återkomst), den största gudomliga räddningen och det elfte barnet från Fatimas (fvmh) släktled bland Imamerna, så att han kan åskådliggöra sin moders gömda grav för världen och göra slut på förtryck och orättvisa världen över.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *