Den rituella tvagningen och begravningen

Medinas folk samlades runt Fatimas (fvmh) hus efter att de blivit informerade om Fatimas (fvmh) martyrskap, och väntade på att få delta i begravningsceremonin, vilket var att hjälpa till med att föra hennes välsignade kropp till begravningsplatsen och begrava henne. Men de meddelades att Fatimas (fvmh) begravning hade försenats. Därmed skingrades folket. När natten kom […]

Martyrskap

Den 3:e Jamadi al-Thani 11 år efter hijarah (islamisk kalender) anlände. Fatima (fvmh) bad om vatten, och med det tvättade hon sin kropp och utförde den stora tvagningen. Sedan klädde hon på sig nya kläder och lade sig i sängen och placerade ett vitt lakan över sig. Det dröjde inte länge förrän Profetens dotter lämnade […]

Testamentet

Under de dagar Fatima (fvmh) var sjuk bad hon en dag att Imam Ali (fvmh) skulle komma för att tala med henne. Hon valde honom som hennes arvinge och testamenterade att han skulle tvätta hennes kropp på natten efter hennes bortgång och svepa in och begrava henne nattetid. Hon ville inte att en enda av […]

Fatimas (fvmh) sjukdom och hennes sjukbesök

Till slut blev Fatima sjuk och sängbunden  efter de intensiva slagen och skadorna som drabbade henne under attacken mot hennes hus. Ibland reste hon sig upp ur sängen med mycket ansträngning och utförde arbeten i huset. Ibland tog hon sig med svårigheter till Profetens (fvmh) grav eller gravar tillhörande Hamza (Profetens farbror) och andra martyrer […]