Inlägg av admin

Fatima (fvmh) och Fadak (kortfattat)

Ett förtryck mot Fatimas (fvmh) rättigheter ägde rum efter Profetens bortgång, tvisten om Fadak. Fadak är en by som ligger ca 165 km ifrån Medina och har en rinnande vattenkälla, åtskilliga dadelpalmer och en bördig mark. Denna by tillhörde judarna och de gav den till Profeten (fvmh) utan att det urartade något krig gällande den[1]. […]

Berättelsen om Fadak och Fatima Zahra (fvmh)

Fadaks geografiska position Fadak var en by norr om Medina som låg två till tre dagar till fots ifrån staden[1]. Byn låg ca 5 mil[2] öst om staden Khaybar, där alla invånare var judar.  Idag säger man att Khaybar låg ca 12-16 mil ifrån Medina[3]. Fadak tillhörde den Heliga Profeten Muhammed (fvmh), som fick den […]

Fatima Zahras (fvmh) predikan efter att Fadak stals

Det har återberättats[1] att när Abu Bakr och Umar beslöt sig att ta Fadak ifrån Fatima (fvmh) och hon informerades om detta, klädde hon på sig och svepte in sig med ett skylande plagg och vandrade till moskén tillsammans med en grupp kvinnor från sin familj och tjänarinnor. När hon gick släpades hennes täckande klädsel […]

Den rituella tvagningen och begravningen

Medinas folk samlades runt Fatimas (fvmh) hus efter att de blivit informerade om Fatimas (fvmh) martyrskap, och väntade på att få delta i begravningsceremonin, vilket var att hjälpa till med att föra hennes välsignade kropp till begravningsplatsen och begrava henne. Men de meddelades att Fatimas (fvmh) begravning hade försenats. Därmed skingrades folket. När natten kom […]

Martyrskap

Den 3:e Jamadi al-Thani 11 år efter hijarah (islamisk kalender) anlände. Fatima (fvmh) bad om vatten, och med det tvättade hon sin kropp och utförde den stora tvagningen. Sedan klädde hon på sig nya kläder och lade sig i sängen och placerade ett vitt lakan över sig. Det dröjde inte länge förrän Profetens dotter lämnade […]

Testamentet

Under de dagar Fatima (fvmh) var sjuk bad hon en dag att Imam Ali (fvmh) skulle komma för att tala med henne. Hon valde honom som hennes arvinge och testamenterade att han skulle tvätta hennes kropp på natten efter hennes bortgång och svepa in och begrava henne nattetid. Hon ville inte att en enda av […]

Fatimas (fvmh) sjukdom och hennes sjukbesök

Till slut blev Fatima sjuk och sängbunden  efter de intensiva slagen och skadorna som drabbade henne under attacken mot hennes hus. Ibland reste hon sig upp ur sängen med mycket ansträngning och utförde arbeten i huset. Ibland tog hon sig med svårigheter till Profetens (fvmh) grav eller gravar tillhörande Hamza (Profetens farbror) och andra martyrer […]

Fatima (fvmh) efter Profetens (fvmh) bortgång

När den Helige Profeten (fvmh) gick bort drunknade Fatima (fvmh) i sorg och sörjande. För henne var det inte bara hennes far som hade gått bort, Guds sista sändebud och Hans bästa skapelse bland Gudstjänarna hade rest till Gud. Han hade samlat alla de mest nobla egenskaperna i sig och han blev prisad av Gud […]

Den höga positionen av felfrihet

Då vi talar om Fatimas (fvmh) felfrihet och oskyldighet räcker det med att argumentera med hjälp av versen Tathir (33:33) för att visa att hon inte bara är fri från synd och felsteg, utan snarare även fri från omedvetna fel och misstag. -Profetens (fvmh) tal om Fatimas storhet Det Helige Sändebudet (fvmh) har prisat och […]

Zahras (fvmh) position och hennes kunskapsnivå

Även om Fatima Zahra (fvmh) inte är en Imam enligt shiamuslimer, så är hennes position och ställning hos Gud, bland muslimer och speciellt shiamuslimer inte lägre än de andra Imamernas ställning, snarare är hennes ställning  likvärdig Imam Alis (fvmh) och hon har en högre position än de övriga rena Imamerna (fvmd). Om vi vill förstå […]