Fatimas (fvmh) sjukdom och hennes sjukbesök

Till slut blev Fatima sjuk och sängbunden  efter de intensiva slagen och skadorna som drabbade henne under attacken mot hennes hus. Ibland reste hon sig upp ur sängen med mycket ansträngning och utförde arbeten i huset. Ibland tog hon sig med svårigheter till Profetens (fvmh) grav eller gravar tillhörande Hamza (Profetens farbror) och andra martyrer från kriget Uhud, och berättade för dem om sin sorg och ledsnad, tillsammans med sina små barn som sällskap.

Det var under dessa dagar som kvinnor tillhörande emigranterna och hjälparna kom för att besöka henne då de blivit informerade om hennes sjukdom. Fatima (fvmh) meddelade dem en ytterligare gång under detta besök om sin invändning och missnöje med dem som tagit över kalifatet med orätt, och kritiserade dem och vissa personer som var tysta och för att de inte utfört det gudomliga ansvaret. De hade blundat för den profetiska befallningen angående efterträdaren Imam Ali (fvmh). Hon varnade dem för konsekvenserna och avvikelsen från islams rätta väg. Hon påminde dem även om Guds välsignelser som väntar dem om de handlar enligt det gudomliga ansvaret och lyder Profetens (fvmh) efterträdare.

Under dessa dagar besökte Abu Bakr och Umar, Fatima eftersom att de hörde om hennes tillstånd. Dock vände Fatima (fvmh) ryggen till dem i början och gav dem inte tillåtelse att besöka henne, men till slut fick de träffa henne. Fatima (fvmh) påminde dem då om det den Helige Profeten (fvmh) sagt:

”Den som förargar Fatima förargar mig och den som gör henne nöjd har gjort mig nöjd.”

Abu Bakr och Umar bekräftade även dess korrekthet och att Profeten (fvmh) sagt det. Till slut tog Fatima (fvmh) Gud och änglarna som vittnen och sa: ”Ni har förargat mig och ni har aldrig gjort mig nöjd. Jag kommer att klaga inför Profeten angående er två.”[1]

[1] Al-Imamah wal Siyasah, p. 14.; Bihar al-Anwar, vol. 43, p. 203.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *