Fatima (fvmh) efter Profetens (fvmh) bortgång

När den Helige Profeten (fvmh) gick bort drunknade Fatima (fvmh) i sorg och sörjande. För henne var det inte bara hennes far som hade gått bort, Guds sista sändebud och Hans bästa skapelse bland Gudstjänarna hade rest till Gud. Han hade samlat alla de mest nobla egenskaperna i sig och han blev prisad av Gud […]

Den höga positionen av felfrihet

Då vi talar om Fatimas (fvmh) felfrihet och oskyldighet räcker det med att argumentera med hjälp av versen Tathir (33:33) för att visa att hon inte bara är fri från synd och felsteg, utan snarare även fri från omedvetna fel och misstag. -Profetens (fvmh) tal om Fatimas storhet Det Helige Sändebudet (fvmh) har prisat och […]

Zahras (fvmh) position och hennes kunskapsnivå

Även om Fatima Zahra (fvmh) inte är en Imam enligt shiamuslimer, så är hennes position och ställning hos Gud, bland muslimer och speciellt shiamuslimer inte lägre än de andra Imamernas ställning, snarare är hennes ställning  likvärdig Imam Alis (fvmh) och hon har en högre position än de övriga rena Imamerna (fvmd). Om vi vill förstå […]

Namn, tilltalsnamn och smeknamn

Hennes välsignade namn är Fatima (fvmh) och flertalet smeknamn och karaktärsdrag har nämnts om henne såsom Zahra, Siddiqa, Tahira, Batol, Raziya och Marziya. Fatima betyder enligt ordboken ”avskuren” och ”separerad”, och anledningen till att hon fått detta namn är enligt profetiska traditioner att Fatimas (fvmh) följeslagare har skurits av och separerats och är fria från […]

En biografi om Fatima Zahra (Guds välsignelser över henne)

Introduktion: Enligt muslimer är Fatima (fvmh) världens bästa och mest storartade kvinna genom tiderna. Denna övertygelse härstammar ifrån profetiska traditioner. Även om denna grupp av traditioner skiljer sig ifrån varandra i skrift har de ändå en enda betydelse. I ett av dessa uttalanden (som alla muslimer är enade om, d.v.s både sunni- och shiamuslimer) säger […]