Fatima (fvmh) i huset

Fatima (fvmh) var en bra fru för Imam Ali (fvmh) med tanke på alla hennes dygder. När Ali (fvmh) kollade på Fatima (fvmh) försvann hans sorg och ledsnad enligt det som återberättats. Fatima (fvmh) frågade aldrig Imam Ali (fvmh) om saker som hon trodde att han inte tålde att höra. Om vi vill ta reda […]

Giftermål och Fatimas (fvmh) barn

Fatima Zahra (fvmh) hade många friare. Det har återberättats att en del kända kompanjoner bad om hennes hand. Guds Sändebud (fvmh) sa till dem att Fatimas val ligger i Guds händer[1]. Enligt det som Anas ibn Malik (en av Profetens (fvmh) kompanjoner) har återberättat så gick en del kända emigranter till Profeten (fvmh) för att […]

Av ypperligt uppförande

Hela Siddiqa Tahiras (fvmh) liv är fullt av nobla handlingar och goda exempel på gott beteende. Vi visar endast tre exempel i denna artikel för att hålla texten kortfattad. Men vi betonar igen att dessa exempel endast är en bråkdel av hennes nobla handlingar. 1 – Det har återberättats från Jabir ibn Abdullah Ansari, en […]

Födsel

Fatima (fvmh) föddes fem år efter att Profeten (fvmh) officiellt blev profet den 20:e Jamadi al-Thani i Mecka. När hon föddes talade hon med Guds hjälp och sa: ”Jag vittnar att det inte finns någon gud förutom Gud, att min far är Guds Sändebud och profeternas ledare, att min (framtida) man är profeternas efterträdares mästare […]

Moder och Fader

Som vi vet heter Fatimas (fvmh) pappa Muhammed ibn Abdullah (fvmh), som är islams respekterade sändebud, Guds profeters sigill och den bäste bland Guds skapelser. Hennes mamma var Khadija, dotter till Khuwaylid, som var en av stamen Qurayshs nobla och betydelsefulla kvinnor. Hon var den första kvinnan som konverterade till islam och spenderade alla sina […]