En biografi om Fatima Zahra (Guds välsignelser över henne)

Introduktion:

Enligt muslimer är Fatima (fvmh) världens bästa och mest storartade kvinna genom tiderna. Denna övertygelse härstammar ifrån profetiska traditioner. Även om denna grupp av traditioner skiljer sig ifrån varandra i skrift har de ändå en enda betydelse. I ett av dessa uttalanden (som alla muslimer är enade om, d.v.s både sunni- och shiamuslimer) säger den Helige Profeten (fvmh):

”Fatima är världarnas kvinnors mästarinna.”[1]

Maria,profeten Jesus mor, har också presenterats som den utvalda bland alla världarnas kvinnor enligt den Heliga Koranen, och hos muslimerna har hon en hög position. Hon är ett ypperligt exempel när det gäller kyskhet och har presenterats som den bästa av världens kvinnor. Men hon var den utvalda kvinnan på sin tid.

Men Fatima Zahras (fvmh) höga position är inte begränsad till hennes livstid, utan sträcker sig däremot genom alla tider. På grund av detta har den Helige Profeten (fvmh) i ett annat tal tydligt nämnt Fatima (fvmh) som dem första och sista kvinnornas mästarinna.

Eftersom Fatima (fvmh) är världarnas bästa kvinna och ingen har någon högre position än henne på något sätt, så är det extremt viktigt att lära känna hela hennes liv och varenda ögonblick i hennes liv. Detta är p.g.a. att en person kan nå dem högsta spirituella nivåerna genom att begrunda och studera detta noggrant. När vi vänder oss till den Heliga Koranen kan vi se att flera verser uppenbarats för att tala om hennes värde och position. Bland dessa verser är Tathir-versen[2], Mubahala-versen[3], de första verserna i suran Dahr[4], suran Kawthar[5], versen om att observera de anhörigas rättigheter[6] m.m., vilka i sig själva är en betoning på Fatimas (fvmh) djupa nivå hos Gud. Dessa verser har analyserats i många artiklar och böcker. Vi kommer att fokusera på att analysera hennes personlighet och liv kortfattat på denna hemsida.

Vi hoppas att vi kan presentera denna kvinna, som är respekterad i den islamiska världen, för er kära läsare så gott vi kan och med dem resurser som finns. Medarbetarna på Fatima Zahras (fvmh) hemsida är redo för er kritik och förslag för att kunna höja kvalitén på hemsidan.

Skolelever och studenter som vill forska om Fatima Zahra (fvmh) kan kontakta oss och tala med experter i området.

[1] Musnad Abu Dawood, p. 196, hadith 1373; al-Mustadrak, vol. 3, p. 156. I Sahih Bukhari nämns en annan version där det står att hon är Paradisets kvinnors mästarinna eller de Troende kvinnornas mästarinna. Se: Sahih al-Bukhari 3623, 3624: bok 61, hadith 129: vol. 4, bok 56, hadith 819, http://sunnah.com/bukhari/61/129; http://sunnah.com/bukhari/79/58

[2] Heliga Koranen – 33:33

[3] Heliga Koranen – 3:61

[4] Heliga Koranen – 76:5-22

[5] Heliga Koranen – 108

[6] Heliga Koranen – 17:26

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *