Namn, tilltalsnamn och smeknamn

Hennes välsignade namn är Fatima (fvmh) och flertalet smeknamn och karaktärsdrag har nämnts om henne såsom Zahra, Siddiqa, Tahira, Batol, Raziya och Marziya.

Fatima betyder enligt ordboken ”avskuren” och ”separerad”, och anledningen till att hon fått detta namn är enligt profetiska traditioner att Fatimas (fvmh) följeslagare har skurits av och separerats och är fria från helvetets eld p.g.a. henne.

”Zahra” betyder ”strålande” och det har återberättats från den sjätte imamen Sadiq (fvmh) att: ”När Profetens (fvmh) dotter brukade stå på sin böneplats (och var upptagen med att dyrka), strålade hennes ljus för himlens invånare; precis som stjärnornas ljus strålar för jordens invånare.”

”Siddiqa” betyder att det inte kommer någonting annat än sanning ifrån henne. ”Tahira” betyder ”ren”, ”Mubaraka” betyder ”välsignad”, ”Batol” betyder ”avskuren” och ”långt ifrån orenhet”, ”Raziya” betyder att hon är tillfredsställd med Guds vilja och framtida planer och ”Marziya” betyder att Gud är nöjd med henne.

Fatimas (fvmh) tilltalsnamn är även Umm al-Hussein, Umm al-Hassan, Umm al-Aimmah, Umm Abiha m.fl.

”Umm Abiha” betyder ”Hennes faders moder”, och den Helige Profeten (fvmh) brukade prisa henne med denna kvalité; detta indikerar på att Fatima (fvmh) var som en moder åt Guds Sändebud. Historien är även ett bra vittne för denna betydelse; må det vara då Fatima bodde hos sin fader och efter Khadijas (fvmh) bortgång då hon tog väl hand om sin fader och lugnade ner Guds Sändebud och gav honom ett varmt stöd, och i denna väg sparade hon inte på några som helst krafter, och må det vara i krig då Fatima smörjde in sin faders sår med salva, och må det vara under alla andra tidpunkter under Guds Sändebuds liv.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *