Födsel

Fatima (fvmh) föddes fem år efter att Profeten (fvmh) officiellt blev profet den 20:e Jamadi al-Thani i Mecka. När hon föddes talade hon med Guds hjälp och sa:

”Jag vittnar att det inte finns någon gud förutom Gud, att min far är Guds Sändebud och profeternas ledare, att min (framtida) man är profeternas efterträdares mästare och att mina [två] söner är mästarna över [mina] ättlingar.”

De flesta shiitiska exegeter och en del av Ahl al-Sunnahs stora exegeter i Fakhr al-Razis nivå har refererat första versen i suran Kawthar (108:1) till Fatima (fvmh). Fatima (fvmh) har kallats ”det goda i stor omfattning”. Hon har också nämnts som anledningen till den Helige Profetens ättlingars och avkommas fortsättning och spridning. Viktigt att nämna är att sista versen i denna sura (108:3) även är en bra indikation till detta påstående där Gud talar till Profeten och säger att hans fiende är utestängd från Guds nåd och saknar avkomma.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *