Giftermål och Fatimas (fvmh) barn

Fatima Zahra (fvmh) hade många friare. Det har återberättats att en del kända kompanjoner bad om hennes hand. Guds Sändebud (fvmh) sa till dem att Fatimas val ligger i Guds händer[1]. Enligt det som Anas ibn Malik (en av Profetens (fvmh) kompanjoner) har återberättat så gick en del kända emigranter till Profeten (fvmh) för att fria till Fatima (fvmh) och sa att de var redo att acceptera en dyr brudgåva för denna förbindelse. Guds Sändebud lämnade frågan så pass mycket åt Gud att Gabriel till slut uppenbarade sig för Profeten (fvmh) och sa:

”Å Muhammed! Gud skickar Sina hälsningar till dig och säger att du ska gifta bort Fatima med Ali, Gud har valt Ali åt Fatima och Fatima åt Ali.”

Imam Ali (fvmh) var även bland Fatimas (fvmh) friare och Sändebudet gick med på denna förbindelse enligt Guds befallning och det som nämnts.

I flera traditioner har det återberättats att den Helige Profeten (fvmh) sa: ”Om inte Ali fanns skulle inte Fatima ha någon jämlike.”[2]

Det var på detta vis som förberedelserna inför bröllopet ordnades. Fatima (fvmh) accepterade en liten brudgåva (tvärtom de ignoranta traditionerna där betydelsefulla personers brudgåvor var oerhörda) och gick till Imam Alis (fvmh) hus. Frukten av detta välsignade giftermål var fem barn med namnen Hassan, Hussein , Zeynab, Umm Kulthom och Muhsin (som dog av missfall under de trista händelserna efter Profetens (fvmh) bortgång).

Imam Hassan och Hussein (fvmd) är bland de tolv Imamerna  som uppfostrats av en sådan moder, och de nio övriga imamerna (förutom Imam Ali, Imam Hassan och Imam Hussein (fvmd)) är ättlingar till Imam Hussein (fvmh), och på detta vis är de ättlingar till Guds Sändebud (fvmh) via Fatima (fvmh). P.g.a. att de rena Imamerna (förutom de Troendes ledare (fvmh)) kommer ifrån Fatima (fvmh) kallas hon för Umm al-Aimmah (imamernas/ledarnas moder).

Zeynab (fvmh), som var Fatimas (fvmh) äldsta dotter, var en Gudstjänare och en kysk och lärd kvinna. Hon talade så pass bra om den husseiniska revolten efter händelserna under Ashura och förlängningen av Imam Husseins (fvmh) rörelse att den omoraliska umayyadiska regimens ben började att skaka och folkets protesterande röster blev högljudda gång på gång gentemot Yazids förtryck, till sådan grad att omfattande rörelser bildades mot hans förtryck. Det som kan hittas i historien angående Zeynab Kobras (fvmh) dyrkande är att hon inte slutade att be till Gud, till och med under de svåraste förhållandena och outhärdliga stunderna, detta dyrkande och bedjande hade även sin grund i hennes förståelse gentemot Herrens heliga natur.

Umm Kulthom (fvmh), som även hon uppfostrats av en sådan moder, var en nobel, intelligent och vältalig kvinna som också närvarade efter Ashura tillsammans med Zeynab (fvmh) och hade en viktig roll i att upplysa folket.

[1] Fatimah al-Zahra fil Ahadith al-Nabawiyyah, al-Sarawi, Beirut 1994, p. 86, 92; ‘Awalim al-Zahra, p. 380.

[2] Kashf al-Ghummah, al-Arbilli, vol. 1, p. 463; al-Bihar, vol. 43, p. 141.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *